inZoom logo

KUNDER OG KURSER

Filosofien bag inZoom er enkel: Erfaringer og udvikling skabt med udgangspunkt i hverdagen giver blivende forbedringer. inZoom tager derfor konsekvent udgangspunkt i dagligdagen på arbejdspladsen og de udfordringer den enkelte, gruppen og arbejdspladsen står i.

inZoom tilpasser de enkelte kurser og forløb til kunden. Her er et par eksempler på afholdte forløb:

Svindlerjagt
2017: Konsulent og producent på Kanal 5's undersøgende journalistiske program Svindlerjagt sæson 2 og 3. Warner Bros

Danmark mod Østeuropa
Januar 2017: Konsulent og redaktionschef på TV2 TV-eksperiment Danmark mod Østeuropa, hvor to hold håndværkere fra henholdsvis Danmark og Østeuropa blev sat til at udføre nøjagtig det samme arbejde. STV

En vej - to verdener
Foråret 2016: Konsulentbistand og producentarbejde på DR1 reportageserie En vej - to verdener. BLU

Storytelling in TV news journalism

November 2015: A two day workshop with a group of Latvian TV journalists from TV3 and LNT. The aim was to give them tools to enhance their storytelling and help them advance from short news stories to longer formats.

 Held in Riga

Lettisk TV

Undervisning af nyhedsjournalister på Lettisk TV. Styrkelse af evnen til at fortælle TV-historier i længere formater. Idéudvikling, formatering og eksekvering. 

September og november 2015 

Indenrigs

Coaching- og udviklingsforløb for redaktionen af Indenrigs - personalebladet på Rigshospitalet. Fokus på fælles målsætning og samarbejde på redaktionen.

Afviklet i efteråret 2015. 

Kolding Kommune
Direktionsseminar og medietræning af direktion og afdelingsledere. Oktober 2011 og september 2012 

Rigshospitalet
Udviklingsforløb og seminar for Rigshospitalets kommunikationsafdeling. Maj 2012

TV2 Fyn
Udviklingsseminar. Juni 2012

Nordisk Film

Udviklingsarbejde og Redaktionschef på "CPH Lufthavnen". Sommeren 2012 

Nordisk Film
Konceptudvikling og redaktionel bistand. December 2011

Vegapictures
Tovholder på TV3Puls serien "Klinikken" - en workplace reality om Jesper Nygarts privathospital. Sommer og efterår 2011

Klamphuggerne sæson II
Producent og redaktionel leder på produktionen af Klamphuggerne sæson II for Nordisk Film. Foråret 2011

Nettv på Ugeskrift for Læger
Konsulentarbejde, sparring og efterkritik i forbindelse med etableringen af Nettv på Ugeskrift for Lægers hjemmeside. Foråret 2011

Nordisk Film
Konsulentarbejde i forbindelse med 2. sæson af Klamphuggerne, der sendes på TV2 i foråret 2011

TV Syd

Redaktionel udvikling af TVSyds nyhedsflade, internetredaktionen og PLUSredaktionen. Afholdelse af programdag og anden journalistisk sparring.

Afviklet i foråret 2010

Sparring på Jyske Bank Net-tv
Seks måneders sparring og efterkritik på Jyske Bank, både over for den samlede redaktion og individuelt til de enkelte medlemmer af redaktionen. Afholdt november 2008 til maj 2009 

Web-kursus - indhold på nettet

Fem dages kursus i journalistik på nettet. Deltagerne var fire web-redaktører fra KNI A/S, som ønskede inspiration og nye værktøj til deres kommende web satsning. Afholdt januar 2009

Konsulentbistand på Nordisk Film

Redaktionel sparring på Nordisk Film i forbindelse med research og produktion af TV 2s programserie "Klamphuggerne". De første fire programmer blev sendt i efteråret 2008.

Redaktionel udvikling på Se og Hør

Individuel redaktionel coaching af 8 mellemledere på Se og Hørs redaktion. Konsulentbistand i forbindelse med redaktionel udvikling. Afviklet i 2008 og 2009 

 

Nyhedsøen - et samarbejdskursus

Redaktør, vært og producer udgør en stærk treenighed på en tv-station, hvis de arbejder godt sammen. Så har de magten på dagen. Men de kan også udgøre en Bermudatrekant, hvor alle gode idéer forsvinder sporløst. I løbet af to dage gennemgik deltagere fra en række regionale TV2 stationer deres samarbejde og formulerede konkrete forandringer, som de siden har implementeret hjemme.

Afholdt februar og april 2008

Mediehøjskolen

En 14 dages nyhedsworkshop for tv-tilrettelæggerne på Mediehøjskolen i København. Afholdt februar/marts 2008

TV fortælling

Tilsvarende kursus afholdt foråret 2010 

Find bedre historier og fortæl dem optimalt på tv! Et kursus over tre måneder med vekslende kursusdage og arbejdsperioder. Med deltagelse af journalister fra TV2 Nord, TVMidtvest, TV2 Østjylland, TV2 Øst og Jyske Bank. Foråret 2008

Fyens Stiftstidende

En dags inspirations-seminar med avisens temaredaktion med fokus på at skærpe journalistikken, ideerne og produktet. Afholdt januar 2008

TV2 Nord/Den gode udsendelse

Inspirations- og opfriskningskursus for redaktører og studieværter. Fokus på komposition af nyhedsudsendelser og på evnen til at prioritere. Afholdt september 2007

Update/Bliv en bedre redaktør

Kursus i redaktionel ledelse for redaktionssekretærer og mellemledere på aviser og tv. Afholdes i samarbejde med Palle Steffensen

TV2 Lorry

Endags kursus for en gruppe af stationens værter med fokus på at prioritere og komponere en nyhedsudsendelse. Afholdt i maj 2007

 

Update/ Diplom uddannelse

Kursus under den journalistiske diplom-uddannelse: TV-dokumentar - fra idé til Cavling. Afholdt i samarbejde med Thomas Stokholm foråret 2007

TV2 Øst
Master Class. Seks måneders forløb med fem journalister og en redaktionschef, der styrker evnen til at finde, idéudvikle og producere den gode tv-historie. Afholdt foråret 2006

Den Grafiske Højskole
Magasinforløb for holdet af TV-tilrettelæggere på Den Grafiske Højskole. To ugers intens produktion af et current affairs magasin. Afholdt februar 2007

TV2 Nyhederne

Udvikling af Dags Dato. Fire ugers produktion, konceptudvikling og fortælleteknisk coaching i forbindelse med relanceringen af Dags Dato, januar og februar 2007

Forsvarets Mediecenter

Uddannelse og coaching foråret 2007

Indføring over tre dage i tankegangen bag det gode TV, idéudvikling og optimering af det redaktionelle samarbejde. Kursus afholdt for redaktionen ved Forsvarets Mediecenter, primo januar 2007

Tre dages evaluering og coaching på den nyoprettet newsdesk. Marts 2007 

DR

Konceptudvikling og coaching af tilrettelægger i forbindelse med produktionsplanlægning af tre halvtimesprogrammer til primetime efteråret 2007. April 2007

Inspirations- og idéudviklingsseminar til den kommende "21 Søndag" redaktion (tidligere magasinet Søndag) på DR1. Afholdt december 2006

TV Midt-vest
Workshop over to dage med henblik på at styrke idéudviklingen og evnen til at lave egne, undersøgende historier. Afholdt juni og oktober på TV Midtvest 2006

Den gode udsendelse

En to-dages workshop for regionale redaktører med fokus på at komponere den bedste udsendelse på dagen.

Afholdt i samarbejde med redaktionschef Roald Andersen, TV2 Nyhederne i juni, september og i samarbejde med Roald Andersen og Palle Steffensen i januar 2007

TV2 Østjylland

Et seks måneders forløb, der skal styrke journalisternes evne til at være mere kritiske og frække i deres journalistik. Afholdt på TV2 Østjylland efteråret 2006

 Et seminar med deltagelse af stationens værter og redaktører med henblik på at styrke samarbejdet og dermed de daglige nyhedsudsendelser. Afholdt november 2006

 Seminar for stationens redaktionschefer i at idéudvikle og coache. Afholdt december 2006

TV2 Fyn

Master Class. Et tre måneders forløb med seks af stationens journalister og deres redaktionschef med fokus på at finde, idéudvikle og producere gode TV historier. Afholdt foråret 2006

Søndagsavisen A/S

To dages kursus med fokus på kreativ udvikling af redaktionen, specielt med henblik på produktion af uge-aktuelle nyhedshistorier. Afholdt efteråret 2005

Tilknyttet som kreativ redaktør i en måned. Marts måned 2006

Danmarks Journalisthøjskole
Tre ugers kursusforløb i magasin TV for 7. semester. Afholdt i efteråret 2005